ام آر آی MRI

MRI ،  تصویر سازی با روش تشدید مغناطیس می باشد. اختراع این دستگاه در سایه فعالیت های مستمر دو دانشمند برجسته به نام ریموند دامادیان و پاول سی لاتربور صورت گرفته است. با این روش می توان به تصاویر در سه جهت کورونال و ساجیتال و اگزیال دست یافت و این ، دستاورد بسیار مهمی است چرا که در روش CT ، رسیدن به این مرحله نیاز به زمان و دوباره سازی تصویر و تخمین حجم دارد.
دومین مزیت MRI  عدم استفاده از پرتو x است .اما ، پر هزینه تر بودن این روش و زمانِ زیاد لازم برای تصویر برداری ،  از ناتوانی های نسبی این روش می باشد .
گروه پزشکی وابسته به شرکت بهره بردار مرکز در حال حاضر از دستگاه MRI نیو سافت ، در بیمارستان مجاور بهره می گیرد که از شش سال پیش مورد استفاده قرار گرفته است.  این دستگاه از نوع open بوده و غیر تونلی است و در بیماران مضطرب و کودکان بسیار مفید می باشد. ضمن اینکه با توجه به مکانیسم خاص مکانیک تخت ، امکان تصویر گیری از بیماران سنگین وزن،  تا 160 کیلوگرم وجود دارد .
MRI در بررسی ضایعات مغزی و نخاعی تومورال و خونریزان و تخریبی و نیز ضایعات مفصلی و استخوانی عضلانی و به طور کلی ضایعات ارگانهای غیر متحرک ، بسیار کمک کننده و راهگشا است.
استفاده از MRI،  با پیشرفت های جدید در مورد قلب و ریه و سایر ارگانها ی متحرک، رایج شده ولی هنوز به عمومیت و قاطعیت لازم نرسیده است. آنچه گفتن آن برای  یک رادیولوژیست مهم است،  این واقعیت است که گاهی یک عکس ساده ، گویا تر از  MRI ،  در تشخیص شکستگی استخوان خاصی راهنمائی می کندو نباید از انجام آن غفلت کرد و در مقابل گاهی عدم استفاده به جا از روشی مثل MRI در تشخیص مثلا یک تومور فضا گیر مغزی موجب اتلاف فراوان سرمایه  شخصی و ملی با توجه به طولانی شدن مراحل تشخیص و درمان می شود .
آموزش مرتب در مثلث پزشکی بالینی و پزشک رادیولوژیست و بیمار و ایجاد آگاهی به ظرفیت ها و توانائی های موجود و ممکن،  باعث می شود امکانات تشخیصی درمانی هر منطقه به خوبی نیاز های آنها را پوشش دهد و در حداقل زمان حداکثر امکانات در اختیار آنها قرار گیرد.
امیدواریم در ماههای آتی با تجمیع امکانات تصویر برداری نسبت به انتقال MRI موجود به ساختمان جدید  اقدام کرده و در فضائی مطلوبتر به ارائه خدمات ادامه دهیم. شرکت در نظر دارد با رفع موانع موجود فعلی نسبت به وارد کردن و نصب دستگاه MRI جدید ایستاده امکانات  این بخش را افزایش دهد .