رادیوگرافی های ویژه دهان و دندان

مرکز تصویر برداری نُوا بعنوان پیشرو در امر خدمت رسانی روز دنیا درمنطقه مراغه از دستگاههای فول دیجیتال پانورکس،  سفالوگرافی و توموگرافی حجمی (V.T) و تکی دندان دیجیتال بهره گرفته است و با مشاوره دندانپزشکان منطقه  به یاری خدا اولین سانترفوق تخصصی دهان و دندان در این مرکزبه زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
        دستگاه های این بخش ساخت شرکت Instrumentarium کشور فنلاند است که تحت گارانتی شرکت پایا مد الکترونیک وارد و نصب و راه اندازی شده است.
        قابلیت های توموگرافی حجمی در بررسی های تکمیلی دندانپزشکی  قابل اعتنا است و با توجه به نبود این امکان در شمال غرب ، مرکز ما خواهد توانست کمک تشخیص خوبی برای جراحان پرکار و فعال دندانپزشک مراغه و شهرهای مجاور باشد .
بدیهی است اضافه شدن خدمات تشخیصی مکمل در بسیاری از موارد ، دامنه قدرت پزشکان را در انجام امور تخصصی افزایش خواهد داد و از مراجعات بیماران به مراکز استانها و پایتخت کاسته خواهد شد.