سی تی اسکن، برش نگاری رایانه ای

CTScan یا برش نگاری رایانه ای روشی نوین است که در علوم تشخیص پزشکی کاربرد فراوان پیدا کرده است . در این روش کالبد انسان به صورت لایه به لایه بررسی و اسکن می شود و بخشهای درونی بدن برای پزشکان در شکل مقطع قابل مشاهده می شوند. عملا اولین CTScan تجاری پزشکی در سال 1972 توسط گودفری هانسفیلد در آزمایشگاه EMI انگلیس تولید شده است. سالها بعد Will Kalender با ایجاد برخی تغییرات امکان CT اسپیرال را فراهم کرد و وقفه قسمتهای بین برش ها در این نوع تصویر برداری از بین رفت و امکان بررسی همه بدن فراهم شد .
به طور کلی در تولید CT هفت نسل دستگاه تولید شده است .
-1    Pencil beem که حرکت منبع اشعه و آشکار ساز نهائی هر دو به صورت دورانی است .
-2    Narrow fan beem که حرکت منشاء اشعه و آشکار ساز نهائی باز به صورت دورانی است .
-3    Wide fan beem
-4    منشاء اشعه حرکت دورانی دارد و آشکار ساز به صورت ثابت حلقه ای در آمده است .
-5    استفاده از پرتوهای الکترونی
-6    اضافه شدن حرکتی اسپیرال یا مارپیچی
-7    استفاده از آرایه های آشکار ساز چند ردیفی (multidetector array) معروف به MDCT
مرکز ما با توجه به نیازهای شهر،  از سی تی اسکن  اسپیرال MDCT نسل هفتم بهره می گیرد که امکان باز سازی سه بعدی عروق مغز و ارگانهای داخلی را تا حدودی بر آورد می کند و زمان تصویر برداری و دوز اشعه مورد استفاده بسیار پائین تر از CT های نسل قدیم می باشد .
CT خریداری شده مرکز، محصول نهائی همکاری شرکت نیوسافت چین و فییلیپس هلند است که با Brand نیوسافت از شرکت پیشرودرمان ساز ایران خریداری شده است.