ماموگرافی دیجیتال

انسان دور از رنج نیست .اثر عوامل محیطی و وراثتی و نیز سپری شدن عمر هرکدام به نوعی در ارگانها و بافتهای زنده آدمی تغییر ایجاد می کند .بیماریها بهانه ای می شوند برای رفتن . اما خدا در خلقت آدمی میل به تغییر و قدرت انتخاب را به ودیعه گذاشته است. بروز ناخوشی در یک بیمار عیار انسانهای دیگر را در تلاش برای رفع ناخوشی او مشخص می سازد. پزشک ،  پرستار و خویشان و دوستان بیمار هر کدام در مقام خود یک ارکستر روحانی ترتیب می دهند و نغمه نجات و آرامش را می سرایند. رهائی در دست خداست اما تلاش مقدس است. شش سال پیش گروه پزشکی ما تحت عنوان شرکت بهینه تصویر سهند،  امکانات کمک تشخیصی فوق تخصصی MRI را در این منطقه  راه اندازی کرد. از بسیاری سفرهاکاسته شد  و قدرت تشخیص عوامل موثر حوزه پزشکی منطقه تقویت شد .  وامسال در ششمین سالگرد افتتاح MRI مراغه ، شاهد افتتاح اولین مرکز ماموگرافی تمام دیجیتال ( DDR ) در شمالغرب ایران خواهیم بود ان شاءالله. به هرحال اضافه کردن امکانات و افزودن به ظرفیت علمی و عملی حوزه پزشکی ، مارا موظف می سازد که قبل از ورورداین سیستم های مدرن به منطقه ؛ اطلاعات خاص لازم در مورد آنها را به موقع و بیطرفانه در اختیار مردم و پزشکان همکار قرار دهیم ،  چرا که آگاهی بیماران ما موجب استفاده بهتر و موثر تر از این تجهیزات خواهد شد. بیماریهای پستان  (Breast) اعم از خوش خیم و بد خیم ؛ اثرات انکار ناپذیری در طول عمر و کیفیت زندگی خانمها دارد و عملا ناتوانی و بیماری این ارکان خانواده ، موجب افت مشخص بازده جوامع کاری و فامیلی در انجام امور جاریشان می شود .
در حوزه مبارزه با این نوع عوارض چه می توان کرد ؟
-1      آموزش مناسب بیماران و پزشکان مداخله گر در این حوزه کاری
-2     تامین نیروی انسانی پزشکی ماهر بالینی و جراحی  و پرتو درمانی
-3    تامین تجهیزات پیشرفته تشخیص تصویر برداری و آزمایشگاهی
-4    کمک ارگانهای دولتی و غیر دولتی و حتی مالی در جهت غربالگری به موقع و امتحانات گروهی تشخیص ابتدائی با ماموگرافی و سونوگرافی و معاینه بالینی .
گروه پزشکی ما ضمن پرداختن به بند اول در بستر مطبوعات محلی و بروشور های خاص مرکز خود، در مورد بند های سوم و چهارم نیز مسئولیت تضمین کننده ای را بر عهده گرفته است . در سفری که به شهر بولونیا در ایتالیا برای آموزش نحوه تشخیص صحیح بیماریهای پستان داشتم،  مواردی را شاهد بودم که بازگویی آنها برای مردم عزیز منطقه خالی از لطف نیست.
دولت ایتالیا با درک هزینه های کمر شکن مراحل پیشرفته سرطان پستان و تاثیرات روانی بیماری های خاص سینه در گروه سنی نسبتا جوان خانمها، برنامه های گروهی امتحانات تشخیصی تصویر برداری را طراحی نموده و حامیان مالی برای اینگونه طرحها تعریف کرده است. به طوریکه از مرحله معاینه اول و تشخیص ، تا مراحل پرتو درمانی و شیمی درمانی و فیزیوتراپی؛ همه افراد با تشخیص مثبت(بیمار) مورد حمایت تجهیزاتی مدرن و حتی مالی موثر قرار میگیرند وکسانی هم که فاقد ضایعه مهمی باشند فارغ بال تر و با اطمینان از این نظر زندگی می کنند .
منظور ما ایجاد نگرانی  وبرخورد تبلیغاتی غیر مثبت نیست و نخواهد بود چرا که برای کسب درآمد نیازی به سرمایه گذاری های اینچنین سنگین با بازخور غیر اقتصادی نیست. هدف عالیست.فقط برای این دستگاه به طور مستقیم و با در نظر گرفتن عوامل جانبی حدود 5 میلیارد ریال تا کنون هزینه شده است و در فاز بعدی هم به همین مقدار نیاز به سرمایه گذاری خواهیم داشت.
   به تدریج و در طول اجرای طرحهای معاینات دوره ای و سونوگرافی و ماموگرافی ، در مواقع لزوم، اطلاعات و جزئیات لازم در اختیار گروه تحت پوشش طرح قرار داده خواهد شد و امیدواریم همیشه مردم عزیز مراغه و شهرهای مجاور با درک اهمیت پرداختن به این مسئله و استفاده موثر از امکانات ایجاد شده به خوبی ما را در رسیدن به هدف مشترکمان که سلامت همه جانبه جسمی و روحی است یاری کند.
   ما مشاوره با کارگروههای مسئول بررسی بیماریهای پستان را (که دراین مرکز در حال شکل گیری است)،  برای بیمارانمان توصیه می کنیم و در مراحل بعد یاریگر آنها در تشخیص به موقع می شویم  . با تشخیص به موقع ، حتی در موارد بدخیم بیماریهای پستان با عکسبرداری توسط این دستگاه خاص ( که با کمترین دوز اشعه،  بهترین کیفیت تصویری را ایجاد می کند ) از هزینه های جانکاه مادی و معنوی این بیماریها برروی خانوارهای محترم منطقه می کاهیم به یاری واراده خداوند مهربان و شفا بخش .
دکتر کوروش عبداللهی فرد
رادیولوژیست