پزشکی و رادیولوژی از راه دور PACS

همگام با پيشرفت فن آوري در عرصه هاي گوناگون علمي و عملي در دهه هاي اخير،  علم پزشكي و شاخه هاي مرتبط با آن از اين تحول بي بهره نبوده است.  ورود تجهيزات پيشرفته و نرم افزارهاي تخصصي به اين عرصه موجب گرديده تا مراحل مختلف تشخيص و درمان با دقت ، سرعت و سهولت بيشتري انجام گيرد.
تله راديولوژي و تله مديسن به زبان ساده به معناي راديولوژي و  پزشكي از راه دور است . به شكلي كه با كمك سخت افزارها و نرم افزارها ي جديد اين امكان فراهم مي شود تا پزشكان و متخصصان پاراكلينيك حتي بدون حضور در مرکز درماني (كه بيمار در آن تحت درمان يا پيگيري مراحل مختلف تشخيص است ) به اطلاعات پزشكي ، پرونده ها و تصاوير اخذ شده از بيمار دسترسي داشته و مراحل تشخيص و حتي درمان را پيگيري  نمايند.
در بخش سخت افزاري تجهيزات پيشرفته پزشكي ، كامپيوتر ها و ارتباطات شبكه و اينترنت و در بخش نرم افزار عمدتا برنامه هاي HIS  ( سيستم اطلاعات بيمارستاني) ، RIS ( سيستم اطلاعات راديولوژي) و PACS ( سيستم انتقال و بايگاني تصاوير پزشكي ) و ديگر نرم افزارها به عنوان زير ساخت و ابزار دستيابي به تله مديسن و تله راديولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد. با استقرار اين سيستم ها در مراكز درمانی و تشخيصي اين امكان وجود دارد که اطلاعات اخذ شده از بيمار مانند پرونده پذيرش ، تصاوير پزشكي گرفته شده ، نتايج آزمايشات و حتي شرح اعمال جراحي انجام شده و ...  به صورت فایلهاي متن ، تصوير ، صوتي و فيلم در كامپيوتر ذخيره شود و سپس پزشكان و متخصصين به كمك ابزار شبكه و اينترنت و قابليتهاي نرم افزارها در داخل و خارج از مراكز با حفظ نكات امنيتي استاندارد و رعايت قوانين مربوطه به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند . بدين ترتيب امكانات ويژه اي در اختيار مراكز درماني ، پزشكان و بيماران قرار مي گيرد تا مراحل تشخيص و درمان به بهترين شكل ممكن و در كوتاه ترين زمان انجام گيرد.